Fokus special te edukimi; Si të nxitet sektori që mund të krijojë 50 mijë vende pune, Monitor, 08/04/2017

Fokus special te edukimi; Si të nxitet sektori që mund të krijojë 50 mijë vende pune, Monitor, 08/04/2017

Informim
Flet znj. Diana Leka, Drejtore e Sekretariatit të Këshillit të Investimeve Diana Leka, Kryetarja e Sekretariatit të Këshillit të Investimeve thotë se ne kemi një ekonomi të orientuar nga shërbimet dhe këtu duhet të përqendrohet vëmendja. Por, ajo shton se në mënyrë që të jemi konkurrues duhet të kemi cilësi në ofrimin e shërbimeve. Nga analizat e Këshillit të Investimeve ka rezultuar se ka nënsektorë të rinj të shërbimeve të nënkontraktura (zgjerim apo specializim në sektorë më të specializuar) ku kërkesat mund të arrinin deri në 50,000 (të punësuar aktual dhe kërkesa të reja potenciale). Por, kjo duhet të shoqërohet me një strategji gjithëpërfshirëse rritjeje, pro-punësimit dhe pro-biznesit. Cilët janë disa nga sektorët, ku vendi ka avantazh për gjenerimin e vendeve të reja të punës? Shërbimet janë sektori kryesor ku…
Read More