Beqiri: Interes në rritje për të investuar në Shqipëri, Aida, 06/04/2017

Beqiri: Interes në rritje për të investuar në Shqipëri, Aida, 06/04/2017

Informim
Në një intervistë të dhënë për gazetën “Albanian Free Press”, Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, z. Genti Beqiri, ka theksuar se interesi i të huajve që duan të investojnë në Shqipëri është në rritje. Sipas të dhënave të Qendrës Kombëtare të Biznesit, gjatë vitit 2016 janë regjistruar rreth 1323 kompani të huaja që operojnë në sektorë të ndryshëm të ekonomisë dhe origjinën e investimit e kanë nga Italia, Turqia etj.  Gjithashtu, të dhënat e fundit të publikuara nga Banka e Shqipërisë, dëshmojnë trendin pozitiv rritës të fluksit të investimeve të huaja direkte (IHD) në Shqipëri gjatë viteve të fundit. Kështu, flukset e IHD-ve u rritën nga 869 milionë euro në vitin 2014, në 890 në vitin 2015, duke arritur rekordin historik prej 983 milion euro në vitin 2016.  Sipas z. Beqiri,…
Read More
Raporti i “BB” për energjinë – Gjysma e familjeve shpenzojnë mbi 10% të të ardhurave, Roel Korkuti/SCAN, 04/04/2017

Raporti i “BB” për energjinë – Gjysma e familjeve shpenzojnë mbi 10% të të ardhurave, Roel Korkuti/SCAN, 04/04/2017

Informim
Banka Botërore ka publikuar raportin periodik mbi energjinë e qëndrueshme që shërben si një kornizë globale për sektorin. Ky raport publikohet çdo dy vjet dhe është një bashkëpunim i Bankës Botërore me institucione mjaft të rëndësishme, si: Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë, Programi për Zhvillim i Kombeve të Bashkuara (PNUD), Organizata Botërore e Shëndetësisë, Këshilli Botëror i Energjisë, etj. Në këtë raport të gjerë merret në analizë edhe Shqipëria. 46% e familjeve shqiptare shpenzojnë më shumë se 10% të të ardhurave të tyre për energji, thuhet në këtë raport. Pavarësisht se vlerësohet të jetë një ndër vendet që ka bërë progresin më të madh në drejtim të asaj që konsiderohet gatim i pastër, pra që procesi kryhet nëpërmjet burimeve të rinovueshme, Shqipëria është në vendin e katërt nga fundi në Europë.…
Read More