Dy koncesione të tjera – Hapet gara për HEC-et “Bushtrica 1” dhe Bushtrica 2”, Nertila Maho/SCAN, 30/04/2017

Dy koncesione të tjera – Hapet gara për HEC-et “Bushtrica 1” dhe Bushtrica 2”, Nertila Maho/SCAN, 30/04/2017

Informim
Dy koncesione të tjera - Hapet gara për HEC-et “Bushtrica 1” dhe Bushtrica 2”, Nertila Maho/SCAN, 30/04/2017 Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka hapur garën për dy koncesione të reja hidrocentralesh. Bëhet fjalë për Bushtrica 1 dhe Bushtrica 2 të cilët do të kenë një afat 35 vjet. Hidrocentrali i parë do të jetë në segmentin e pellgut ujor të lumit të Bushtricës nga kuota 380 metra mbi nivelin e detit deri në kuotën 498 metra mbi nivelin e detit. Kurse hidrocentrali i dytë do të jetë në kuotën nga 503 metra mbi nivelin e detit deri në kuotën 678 metra mbi nivelin e detit. Për të dy koncesionet nga ana e ministrisë nuk është vendosur një vlerë ndërkohë që janë përcaktuar kriteret që do të merren parasysh për shpalljen…
Read More
Pse reklamimi është i rëndësishëm në biznes? V. Hydi/SCAN, 29/04/2017

Pse reklamimi është i rëndësishëm në biznes? V. Hydi/SCAN, 29/04/2017

Informim, Përfaqësim
Pse reklamimi është i rëndësishëm në biznes? V. Hydi/SCAN, 29/04/2017 Reklamimi është një nga gjërat më të pranishme në shoqërinë e sotme. Reklamimi ndihmon për t’i mbajtur konsumatorët të informuar për çdo produkt apo shërbim të ri që është hedhur në treg e është në dispozicion të tyre. Shumë njerëz besojnë se qëllimi kryesor i reklamimit është të shesë, por reklamimi në tërësi ndihmon biznesin dhe ekonominë për të përparuar dhe e bën konsumatorin të vetëdijshëm për zgjedhjet e ndryshme që janë në dispozicion të tij. Kur një biznes prezanton një produkt të ri, reklamimi siguron për të bërë një treg më të madh të vetëdijshëm për produktin. Reklamimi ofron një mënyrë efektive për të informuar tregun për ngjarjet e shitjes së produkteve me kohë të kufizuar. Bizneset shpesh i…
Read More
Qeveria akordon 300 mijë euro për tu mbrojtur nga Albanianbeg e Becchettit, Revista Monitor, 27/04/2017

Qeveria akordon 300 mijë euro për tu mbrojtur nga Albanianbeg e Becchettit, Revista Monitor, 27/04/2017

Informim
Qeveria akordon 300 mijë euro për tu mbrojtur nga Albanianbeg e Becchettit, Revista Monitor, 27/04/2017 Faturat për përballjen e shtetit shqiptar më palët e treta në gjykatat ndërkombëtare të arbitrazhit po vijnë gjithnjë në rritje. Qeveria shqiptare me anë të një vendimi të posaçëm ka miratuar një fond prej 41 milionë lekësh (300 mijë euro) për studion avokatore që do të mbrojë shtetin shqiptare ndaj arbitrazhit ndërkombëtar kundër “Albaniabeg Ambient”, sh.p.k., M. Angelo Novelli dhe “Construzioni”, s.r.l. Me propozimin e ministrit të Mjedisit, qeveria ka vendosur që në buxhetin e miratuar për vitin 2017 të bëhet rishpërndarja e fondeve ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe Ministrisë së Financave. Ministrisë së Mjedisit t’i shtohet fondi për shpenzime korrente, në masën 41 000 000 (dyzet e një milionë) lekë, në programin “Mbrojtja e…
Read More
HEC-e dhe parqe fotovoltaikë – Pesë kërkesa të reja në MEI, ja vlera e investimit, Nertila Maho/SCAN, 28/04/2017

HEC-e dhe parqe fotovoltaikë – Pesë kërkesa të reja në MEI, ja vlera e investimit, Nertila Maho/SCAN, 28/04/2017

Informim
HEC-e dhe parqe fotovoltaikë - Pesë kërkesa të reja në MEI, ja vlera e investimit, Nertila Maho/SCAN, 28/04/2017 Pesë kërkesa të reja janë dorëzuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për burime të reja energjie mes të cilave tre hidrocentrale dhe dy parqe fotovoltaikë. Të gjitha kërkesat kanë kapacitet prodhues të parashikuar nën 2 megavat, duke u trajtuar jashtë koncesioneve tipike, por me legjislacionin e ri të miratuar në fund të vitit 2015. Për hidrocentralet kërkesa e parë vjen nga kompania Gega G sh.p.k e cila ka aplikuar për hidrocentralin “Prevalli” në përroin e Zallit të Kostenjës, degë e Zallit të Lunikut me derdhje në lumin Shkumbin, Bashkia Librazhd, Qarku Elbasan. Aplikimi i dytë është bërë për hidrocentralin “Bletëza” nga shoqëria Claubel sh.p.k në lumin Devoll, degë e lumit Seman,…
Read More
Impiantet fotovoltaike një teknologji me shume opsione përdorimi, Dr. Lorenc Gordani, 28 Prill 2017

Impiantet fotovoltaike një teknologji me shume opsione përdorimi, Dr. Lorenc Gordani, 28 Prill 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Impiantet fotovoltaike një teknologji me shume opsione përdorimi, Dr. Lorenc Gordani, 28 Prill 2017 [huge_it_slider id="5"]   Energjia diellore është energjia e së ardhmes! EuroElektra përmes instalimit të impianteve fotovoltaike të realizuar nga teknologjia gjermane dhe austriake  mundëson të shndërrohet potenciali energjetik diellor në energji të rinovueshme, ekologjike dhe ekonomike. Për ketë EuroElektra ofron panele fotovoltaike mono dhe polikristalinë, inverter, bateri, mirëmbajtje të sistemit nga markat botërore me përvojë në këtë sektor si Solar World, Fronius, Siemens, Weidmuller, Rodigas etj. Impiantet fotovoltaike janë një teknologji qe adoptohet me shume opsione përdorimi: Fotovoltaik hibrid Godinat mund të furnizohen me energji drejtpërdrejt nga panelet diellore; nga bateria, ku ruhet energjia e tepërt e prodhuar nga panelet; ose nga rrjeti, me prioritet sipas radhës së përmendjes. Fotovoltaik në rrjet Përmes këtij impianti energjia…
Read More
Afezolli, pengjet e mia për TAP-in, Top Channel, 26.04.2017

Afezolli, pengjet e mia për TAP-in, Top Channel, 26.04.2017

Artikuj, Informim
Afezolli, pengjet e mia për TAP-in, Top Channel, 26.04.2017 Naskë Afezolli është një nga dy personat që kanë ideuar gazsjellësin TAP. Prej vitesh ai jeton dhe punon në Zvicër, për një nga kompanitë kryesore të energjisë në këtë vend, “EGL”, e cila është edhe një nga aksioneret kryesore të gazsjellësit TAP. Sot kur ky projekt është realitet, Afezolli ka disa pengje për mënyrën sesi pala shqiptare ka negociuar këtë marrëveshje. “Të gjitha linjat e gazit kanë fitime shumë të mëdha nga tranziti. Për fat të keq, këto të gjitha që unë i kisha ëndërr për t’u realizuar për Shqipërinë, pas vitit 2013 kur u bënë marrëveshjet, në këto marrëveshje përfaqësuesit e TAP ishin shumë të mobilizuar që Shqipërisë mos t’i jepnin ‘fee’ tranziti, ose element të tranzitit, kështu që Shqipëria…
Read More
Business Conference: Inovacioni në projektim për zhvillimin e infrastrukturave të qëndrueshme, Tiranë, 10 – 11 maj 2017, Universiteti Politeknik i Tiranës

Business Conference: Inovacioni në projektim për zhvillimin e infrastrukturave të qëndrueshme, Tiranë, 10 – 11 maj 2017, Universiteti Politeknik i Tiranës

Informim
Business Conference: Inovacioni në projektim për zhvillimin e infrastrukturave të qëndrueshme, Tiranë, 10 – 11 maj 2017, Universiteti Politeknik i Tiranës ICE - Agjencia, Seksioni për Promovimin e Shkëmbimeve Tregtare i Ambasadës Italiane, në bashkëpunim me OICE (Shoqata italiane e studiove të inxhinierisë, arkitekturës dhe konsulencës tekniko-ekonomike), organizon në Tiranë, më 10 dhe 11 maj 2017, takime biznesi b2b mbi mundësitë e bashkëpunimit me kompanitë italiane në sektorët e mëposhtëm: infrastruktura rrugore, hekurudhore, sociale, detare dhe ura mjedisi, trajtimi i ujrave dhe impiantet arkitektura, planifikimi urban dhe restaurimi shërbime inxhinierike për efiçencën energjetike dhe energjitë e rinovueshme inxhinieria sizmike plant ingineering, fire prevention. Ditën e mërkurë 10 maj në Universitetin Politeknik të Tiranës nga ora 09:00 deri në orën 12:30 do të zhvillohet seksioni teknik i Forumit të Biznesit "Inovacioni në…
Read More
Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 26 Prill 2017

Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 26 Prill 2017

Artikuj, Informim
Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 26 Prill 2017 Objekti i tenderit: Mbikqyrja e punimeve per objektin e rehabilitimit te impjantit 110 kV te N/Stacionit Laç 2 dhe rikonstruksioni i linjes TL 110 kV Laç 1 – Laç 2 Më shumë Info Autoriteti Kontraktues: Operatori i Sistemit te Transmetimit OST  | Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 08:30  | Data e mbylljes: 08-05-2017 Ora : 10:00  | Numri i referencës: REF-08985-04-25-2017  | Fondi limit: 2,262,442.00 Lekë  | Me lote: Jo  | Anulluar: Jo  |  Pezulluar: Jo Objekti i tenderit: Rikonstruksion kabinash dhe rrjet TU ABC ne Tepelene Më shumë Info Autoriteti Kontraktues: Drejtoria Rajonale e OSHEE Gjirokaster  | Data e hapjes: 26-04-2017 Ora : 10:00  | Data e mbylljes: 19-05-2017 Ora : 12:00  | Numri i referencës: REF-08977-04-25-2017  | Fondi…
Read More
Zona bregdetare Shqiptare me potencial te larte për burimet e ripërtëritshme të energjisë, Dr. Lorenc Gordani, 26 Prill 2017

Zona bregdetare Shqiptare me potencial te larte për burimet e ripërtëritshme të energjisë, Dr. Lorenc Gordani, 26 Prill 2017

Artikuj, Informim, Përfaqësim, Publikime
Zona bregdetare Shqiptare me potencial te larte për burimet e ripërtëritshme të energjisë, Dr. Lorenc Gordani, 26 Prill 2017 Zonat bregdetare të Shqipërisë pritet të përdorin masivisht burimet e ripërtëritshme të energjisë në të ardhmen e afërt. Sipas draftit zyrtar për Planin Zhvillimor të Bregut (PZHB) për periudhën 2015-2030, përdorimi i paneleve diellore do të përdoret gjerësisht nga banorët e bregdetit shqiptar. Për ketë “rekomandohet partneriteti privat-publik i sektorit për të promovuar më tej përdorimin e paneleve diellore përgjatë vijës bregdetare", thuhet në PZHB. Raporti zyrtarë ka identifikuar vende monumentesh, parqe natyrore arkeologjike, si dhe vendpushime turistike si sektorë potencial ku ky burim energjie mund të përdoren me leverdi te larte. Gjithsesi, kompanitë private, si EuroElektra kane lancuar qe tani një programe te thjeshte për instalimin e projekteve te vogla…
Read More
Një tjetër port karburantesh në Porto Romano, AIDA, 20/04/2017

Një tjetër port karburantesh në Porto Romano, AIDA, 20/04/2017

Informim
Një tjetër port karburantesh në Porto Romano, AIDA, 20/04/2017 Këshilli Kombëtar i Territorit i ka dhënë dritën jeshile ndërtimit të një porti karburantesh në Porto Romano. Bëhet fjalë për ndërtimin e “Portit MBM” përmes një kontrate konçesionare në formën “BOT” (ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të marrëveshjes së konçesionit). Ky projekt parashikohet të ketë një ndikim pozitiv për Shqipërinë, duke e kthyer në nyje furnizimi të hidrokarbureve edhe për rajonin. Sipas relacionit shoqërues të projektit, kjo do të sjellë  uljen e çmimit të karburanteve në vend për shkak të uljes së çmimit të trasportit dhe çmimeve më të mira nga rafineritë. Kontrata BOT (ndërtim shfrytëzim dhe transferim) do të jepet për një periudhë 35 vjeçare, me një investim fillestar prej afro 10.2…
Read More