Projektet e turizmit – MZHETTS hap thirrjen e parë të 2017, fond 25 mln lekë, Nertila Maho/SCAN, 25/03/2017

Projektet e turizmit – MZHETTS hap thirrjen e parë të 2017, fond 25 mln lekë, Nertila Maho/SCAN, 25/03/2017

Artikuj, Informim
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ka hapur thirrjen e parë për vitin 2017 lidhur me projekt-propozimet në fushën e turizmit. Në urdhrin e firmosur nga ministrja Milva Ekonomi miratohen dokumentet e për kriteret që duhet të përmbushin ata që do të bëhen pjesë e kësaj thirrje. Personat fizikë ose juridikë duhet të provojnë se nuk në proces falimentimi, nuk janë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë, kanë përmbushur detyrimet tatimore si dhe ato të kontributeve shoqërore. Afati për të aplikuar për një projekt në fushën e turizmit është deri në datën 21 prill 2017 dhe nuk ka kufizim gjeografik, duke lënë të hapur mundësinë për çdo subjekt brenda territorit shqiptar. Ashtu si në thirrjet e vitit të kaluar financimi që do të ofrohet do…
Read More
Shqipëria për here te parë që nga 2010 i rikthet eksportit te energjisë, Dr Lorenc Gordani, 26 Mars 2017

Shqipëria për here te parë që nga 2010 i rikthet eksportit te energjisë, Dr Lorenc Gordani, 26 Mars 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
Nevojat e energjisë elektrike në vend plotësohen njëkohësisht nëpërmjet prodhimit vendas dhe eksportit. Eksportet e energjisë për vitin 2016, u kthyen pozitiv për herë të parë që nga viti 2010.  Sipas INSTAT, ato arritën në 1868 GWh (gigavatorë), ose dy herë më shumë krahasuar me vitin 2015. Kjo është vetëm hera e dytë në 17 vitet e fundit që Shqipëria e mbyll me një bilanc energjetik pozitiv, megjithëse tatimi mbi vlerën e shtuar nuk zbatohet për eksportet e energjisë elektrike. Rritja e prodhimit vendas edhe ulja e humbjeve në rrjet kanë kontribuar në uljen e sasive të importuara të energjisë. Tradicionalisht vendet si Serbia, Zvicra Mali i Zi dhe Sllovenia paraqiten si partnerët kryesorë në importin dhe eksportin e energjisë elektrike në tregun ndërkombëtar me mbi rreth 80% të importeve…
Read More