Firmoset “Velça” -“Pennine” e merr për 6 vjet, do fillojë me dy puse, Roel Korkuti/SCAN, 24/03/2017

Firmoset “Velça” -“Pennine” e merr për 6 vjet, do fillojë me dy puse, Roel Korkuti/SCAN, 24/03/2017

Artikuj, Informim
  Kompania kanadeze, “Pennine Petroleum Corporation” ka nënshkruar një marrëveshje me Albpetrol për shfrytëzim të bllokut “Velça”. Marrëveshja përmban një kontratë shfrytëzimi me afat 6-vjeçar. Në rast të zbulimit të naftës apo gazit natyror, marrëveshja përfshin një mundësi zgjerimi të kontratës me një afat 25-vjeçar. Desmond Smith që është edhe drejtuesi ekzekutiv i Pennine Petroleum, deklaroi se, Shqipëria i jep rëndësi projekteve madhore të infrastrukturës energjetike, si dhe ka një histori të njohur të investimeve të huaja direkte në avancimin dhe progresin e sektorit. Kompania do të bëjë gati listën e objektivave të shpim-kërkimit në bllokun e “Velçës” brenda 2 muajve. Ndër të tjera, kompania është shprehur e gatshme të investojë edhe më tej në Shqipëri, pasi vlerëson se vendi ka një perspektivë mjaft pozitive. Marrëveshja e sapo nënshkruar përfshin…
Read More
Sektori energjike shqiptare drejt “çlirimit” nga dominimi publik, Dr. Lorenc Gordani, 25 Mars 2017

Sektori energjike shqiptare drejt “çlirimit” nga dominimi publik, Dr. Lorenc Gordani, 25 Mars 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
Energjia elektrike renditet burimi i dytë energjetik më i rëndësishëm në vend pas naftës dhe nën-produkteve të saj, me rreth 24% të energjisë së prodhuar në vend. Sistemi elektroenergjetik tradicionalisht nen domenin publik, ka ardhur duke u “çliruar” qe pas vitit 2006 si rrjedhojë e kocensioneve dhe privatizimeve në sektor. Aktualisht Shteti Shqiptar zotëronte dhe administron Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare (KESH), Operatorin e Sistemit të Transmetimit (OST) dhe Operatorin Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE). KESH-i ka qenë dhe vazhdon të jetë shoqëri e administruar dhe zotëruar 100% nga Shtetit Shqiptar që prej themelimit të tij. Me një kapacitet të instaluar prej 1,448 MW, ndërtuar në kaskadën e lumit Drin në veri, KESH gjeneroi rreth 76% të prodhimit të energjisë në vitin 2015 raportuar në 5,866 GWh. Prodhimi vendas i energjisë përbënte…
Read More