Shqipëria drejt një Qasje me Përparësi ne Mbështetje te Energjive te Rinovueshme, by Dr. Lorenc Gordani, 23 Mars 2017

Shqipëria drejt një Qasje me Përparësi ne Mbështetje te Energjive te Rinovueshme, by Dr. Lorenc Gordani, 23 Mars 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Sektori energjetikë prej viteve ‘90 është përfshire ne një zhvillim te vrullshëm dhe te pandalshëm. Njëkohësisht, çështjet e hapura vazhdojnë te jene te shumta, dhe zhvillimi i resurseve te rinovueshme, te ndërlidhura edhe me aksiomat qe shikojnë EE dhe CO2, janë sektorë me shume te “panjohura”. Për me tepër, një mungese e theksuar vërehet ne know how si burime njerëzore, aftësim profesionale dhe strukturat mbështetëse. Sektori energjetikë është një treg i “hiper”rregulluar nga përcaktimet ligjore ose kontraktuale. Te parat mund te jene objekt rishikimi me aktoret publike dhe te dytat kërkojnë asistence te kualifikuar legale ne trajtimin e tyre. Kështu se fundmi Shqipëria aprovoi ligjin e ri mbi energjitë e rinovueshme. Projektligj i konceptuar ne përputhshmëri me direktivën “Për promovimin e përdorimit të burimeve të rinovueshme të energjisë”, si dhe…
Read More
Two 2 MW hydropower plants to be built along Tirana’s Erzen River, Scan Tv, 22/03/2017

Two 2 MW hydropower plants to be built along Tirana’s Erzen River, Scan Tv, 22/03/2017

Artikuj, Informim
An Albanian company has applied to the Ministry of Energy and Industry to secure the right to build two hydropower plants on the territory of Tirana Municipality. The public announcement that the ministry has published states that the company which has shown interest in this regard is STARTEK, a company with limited liability operating in: construction of civil and industrial buildings; import-export of goods; consultancy; etc. The first proposed hydropower plant is that of Domje with an installed capacity of 2 MW, proposed to be built on the Erzen River in Tirana. The second hydropower plant is that of Selba which has the same features as the first, with 2 megawatts, and which is also expected to be built on Erzen River. The Ministry suggested that all those who have…
Read More