Nuk do ketë rritje të energjisë për familjarët, Shqiptarja.com, 09.03.2017

Nuk do ketë rritje të energjisë për familjarët, Shqiptarja.com, 09.03.2017

Artikuj, Informim
Të paktën deri në fund të këtij viti nuk do të ketë ndryshim të tarifave të energjisë elektrike që përdoret nga konsutatorët familjarë. Kjo ende nuk është bërë zyrtare, por një document i paraqitur në Entin Rregullator të Energjisë nga ana e Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike ve në dukje se OSHEE nuk kërkon rishikim të çmimit për këtë kategori konsumatorësh. Ndërkohë, kërkohet një rishikim i tarifave sipas niveleve të tensionit. ERE ka marrë rreth dy javë më parë një vendim, me anë të të cilit shprehet për fillimin e procedurave për përcaktimin e çmimeve të shitjes me pakicë të energjisë elektrike për klientët fundorë, që shërbehen nga furnizuesi i shërbimit universal për periudhën 1 prill 2017 deri më 31 dhjetor 2017. Në document vihet në dukje, ndër të…
Read More