Shqipëria behet pjese e organizatës evropiane te operatoreve të transmetimit te energjisë elektrike, Njoftim OST, 30/3/2017

Shqipëria behet pjese e organizatës evropiane te operatoreve të transmetimit te energjisë elektrike, Njoftim OST, 30/3/2017

Informim
Sot me date 30/3/2017 Asambleja e Përgjithshme e ENTSO-E miratoi vendimin per antaresimin e OST sh.a. ne ENTSO-E. OST sh.a. behet keshtu pjese e organizatës evropiane te operatoreve të transmetimt te energjisë elektrike me 43 antare nga 36 vende te Evropes perfshire OST sh.a. dhe Shqiperine. Antaresimi i OST sh.a. ne ENTSO-E ka qene një nga objektivat kryesore te shoqërisë qe prej vitit 2013. Vendimi i sotem finalizon perpjekjet disavjecare dhe vjen si rezultat i plotesimit të të gjithe kritereve nga OST sh.a. nëpërmjet bashkëpunimit teknik me grupet e punës te ENTSO-E, kryerjes se investimeve strategjike ne rrjetin e transmetimit dhe plotesimit te kritereve sipas Direktives se KE per Paketen e Trete Legjislative te Energjise. Antaresimi i OST sh.a. ne ENTSO-E perben nje hap te rëndësishëm ne procesin e integrimit…
Read More
Shtyhet afati i mbrojtjes së posaçme për investitorët e huaj! SCAN 29/03/2017

Shtyhet afati i mbrojtjes së posaçme për investitorët e huaj! SCAN 29/03/2017

Artikuj, Informim
Qeveria ka vendosur të shtyjë me afatin e mbrojtjes së posaçme për investimet e huaja. Në mbledhjen e fundit, Këshilli i Ministrave ka shtyrë deri me 31 dhjetor 2018 afatin që përcaktohej në ligjin për investimet e huaja. Në ligj përcaktohej se afati i fundit ka qenë 31 dhjetori i vitit 2014. Krahas përcaktimit të afatit të ri të vlefshmërisë së këtij neni, qeveria ka vendosur të shtojë dhe një paragraf ku detajohen procedurat e përfitimit të mbrojtjes së posaçme shtetërore nga investitorët e huaj. “Mbrojtje të posaçme shtetërore, sipas parashikimeve të neneve 8/b, pikat 1 e 2, 8/d dhe 8/dh, të këtij ligji, përfitojnë automatikisht dhe pa pasur nevojën e ndjekjes së ndonjë procedure apo marrjes së ndonjë vendimi tjetër edhe investitorët/investimet strategjike, procedurë e  veçantë, që kanë marrë…
Read More
Shqipëria prodhoi 7.1 miliardë kWh energji elektrike gjatë vitit 2016, Revista Monitor, 26.03.2017

Shqipëria prodhoi 7.1 miliardë kWh energji elektrike gjatë vitit 2016, Revista Monitor, 26.03.2017

Artikuj, Informim
Prodhimi i Energjisë elektrike gjatë vitit 2016 arriti 7.1 miliardë kWh, si pasojë e shirave të bollshëm dhe hyrjes në rrjet të hidrocentraleve të reja private, bëri të ditur Instituti i Statistikave në raportin mbi bilancin e energjisë elektrike të vendit. Prodhimi prej 7.1 miliardë kWh është i dyti më i lartë i shënuar në historinë elektroenergjetike të vendit pas prodhimit prej 7.6 miliardësh të realizuar në vitin 2010, vit kur reshjet qenë gjithashtu të larta dhe shkaktuan përmbytje në një pjesë të konsiderueshme të ultësirës Perëndimore, më së shumti në Shkodër. Prodhimi i energjisë elektrike në Shqipëri është i varur në masën 100 për qind nga hidrocentralet, ku sasia e reshjeve dhe menaxhimi i prurjeve janë përcaktuesit kryesorë të sasisë së prodhimit. Gjatë vitit 2016, niveli i Fierzës qe…
Read More
HEC-i “Guri i Bardhë”- MEI miraton koncesionin e radhës 5.8 milionë euro, Nertila Maho/SCAN, 28/03/2017

HEC-i “Guri i Bardhë”- MEI miraton koncesionin e radhës 5.8 milionë euro, Nertila Maho/SCAN, 28/03/2017

Artikuj, Informim
  [embed]https://www.youtube.com/watch?v=pA-Utxalcm4[/embed] Ministria e Energjisë dhe Industrisë njoftoi se ka shpallur një ofertë fituese për ndërtimin e hidrocenteralit të “Gurit të Bardhë”. Bëhet fjalë për një koncesion të formës BOT (Ndërtim, operim dhe Transferim) me një afat kontrate 35 vjet. Sipas njoftimit të bërë në buletinin e Agjencisë së Prokurimit Publik pjesëmarrëse në garë ishin dy ofertues “Alko-Impex General Construction” degë e një shoqërie të huaj që është skualifikuar për mungesë dokumentacioni dhe Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Sina 98” sh.p.k., “Besland” sh.p.k.” dhe “Albmerkuri” sh.p.k të shpallur fitues. Hidrocentrali pritet që të ndërtohet në pellgun ujëmbledhës të përrenjve të Zallit te Dishit dhe të Shehut. Fuqia e instaluar parashikohet të jetë 8805 kW, koha e zbatimit të kontratës 24 muaj dhe vlera e investimit pa përfshirë TVSH 5.8 milionë…
Read More
Nënshkruhet në Paris partneriteti strategjik Shqipëri-Francë, 28 Mars 2017

Nënshkruhet në Paris partneriteti strategjik Shqipëri-Francë, 28 Mars 2017

Uncategorised
Gjatë vizitës së Kryeministrit Rama në Paris, dy qeveritë kanë nënshkruar një sërë marrëveshjesh të cilat ngrenë kuadrin e bashkëpunimit dypalësh Shqipëri - Francë në nivel strategjik. Gjatë vizitës palët patën mundësinë të konfirmojnë marrëdhënien speciale midis Shqipërisë dhe Francës si dhe rëndësinë e bashkëveprimit afatgjatë midis dy vendeve në fushën e sundimit të ligjit, mbrojtjes dhe sigurisë, në rrafshin dypalësh, rajonal dhe më gjerë. Në takimin e posaçëm me homologun francez Bernard Cazeneuve, Kryeministri Edi Rama shprehu falënderimet e qeverisë shqiptare për mbështetjen e Francës në procesin e integrimit evropian të vendit tonë si dhe për vëmendjen e shtuar dhe dedikimin e Francës në mbarëvajtjen e proceseve dhe projekteve rajonale. Kryeministri Cazeneuve vlerësoi progresin e Shqipërisë dhe ecurinë e reformave në fushën e sundimit të së drejtës, përpjekjet e…
Read More
Shqipëria nuk arrin dot objektivin për energjinë e rinovueshme deri në vitin 2020, E.Sh/Shekulli me 24 Mars 2017

Shqipëria nuk arrin dot objektivin për energjinë e rinovueshme deri në vitin 2020, E.Sh/Shekulli me 24 Mars 2017

Artikuj, Informim
“Monitor” ka publikuar një artikull ku flitet për objektivat e vendeve të Ballkanit për energjinë e rinovueshme deri në vitin 2020. Për sa i përket artikullit, thuhet se vetëm 4 vende mund të arrijnë objektivin deri në vitin e lartpërmendur. Bullgaria, Kroacia, Mali i Zi dhe Rumania, janë të vetmet vende të cilat e kalojnë këtë sprovë. Mes tyre nuk është Shqipëria e cila ka si target arritjen e 38% energjisë së rinovueshme ndaj konsumit total. Të dhënat bëhen të ditura nga Eurostat. Më keq paraqitet Qipro me vetëm 9.4% të konsumit të energjisë së rinovueshme nga 13% që është targeti dhe Maqedonia me rreth 19.9% nga 28% që ka tragetin. Sipas këtyre të dhënave Rumania është vendi i parë që ka arritur të ketë 24.8% të konsumit final nga…
Read More
Projektet e turizmit – MZHETTS hap thirrjen e parë të 2017, fond 25 mln lekë, Nertila Maho/SCAN, 25/03/2017

Projektet e turizmit – MZHETTS hap thirrjen e parë të 2017, fond 25 mln lekë, Nertila Maho/SCAN, 25/03/2017

Artikuj, Informim
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes ka hapur thirrjen e parë për vitin 2017 lidhur me projekt-propozimet në fushën e turizmit. Në urdhrin e firmosur nga ministrja Milva Ekonomi miratohen dokumentet e për kriteret që duhet të përmbushin ata që do të bëhen pjesë e kësaj thirrje. Personat fizikë ose juridikë duhet të provojnë se nuk në proces falimentimi, nuk janë të dënuar me vendim gjykate të formës së prerë, kanë përmbushur detyrimet tatimore si dhe ato të kontributeve shoqërore. Afati për të aplikuar për një projekt në fushën e turizmit është deri në datën 21 prill 2017 dhe nuk ka kufizim gjeografik, duke lënë të hapur mundësinë për çdo subjekt brenda territorit shqiptar. Ashtu si në thirrjet e vitit të kaluar financimi që do të ofrohet do…
Read More
Shqipëria për here te parë që nga 2010 i rikthet eksportit te energjisë, Dr Lorenc Gordani, 26 Mars 2017

Shqipëria për here te parë që nga 2010 i rikthet eksportit te energjisë, Dr Lorenc Gordani, 26 Mars 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
Nevojat e energjisë elektrike në vend plotësohen njëkohësisht nëpërmjet prodhimit vendas dhe eksportit. Eksportet e energjisë për vitin 2016, u kthyen pozitiv për herë të parë që nga viti 2010.  Sipas INSTAT, ato arritën në 1868 GWh (gigavatorë), ose dy herë më shumë krahasuar me vitin 2015. Kjo është vetëm hera e dytë në 17 vitet e fundit që Shqipëria e mbyll me një bilanc energjetik pozitiv, megjithëse tatimi mbi vlerën e shtuar nuk zbatohet për eksportet e energjisë elektrike. Rritja e prodhimit vendas edhe ulja e humbjeve në rrjet kanë kontribuar në uljen e sasive të importuara të energjisë. Tradicionalisht vendet si Serbia, Zvicra Mali i Zi dhe Sllovenia paraqiten si partnerët kryesorë në importin dhe eksportin e energjisë elektrike në tregun ndërkombëtar me mbi rreth 80% të importeve…
Read More
Firmoset “Velça” -“Pennine” e merr për 6 vjet, do fillojë me dy puse, Roel Korkuti/SCAN, 24/03/2017

Firmoset “Velça” -“Pennine” e merr për 6 vjet, do fillojë me dy puse, Roel Korkuti/SCAN, 24/03/2017

Artikuj, Informim
  Kompania kanadeze, “Pennine Petroleum Corporation” ka nënshkruar një marrëveshje me Albpetrol për shfrytëzim të bllokut “Velça”. Marrëveshja përmban një kontratë shfrytëzimi me afat 6-vjeçar. Në rast të zbulimit të naftës apo gazit natyror, marrëveshja përfshin një mundësi zgjerimi të kontratës me një afat 25-vjeçar. Desmond Smith që është edhe drejtuesi ekzekutiv i Pennine Petroleum, deklaroi se, Shqipëria i jep rëndësi projekteve madhore të infrastrukturës energjetike, si dhe ka një histori të njohur të investimeve të huaja direkte në avancimin dhe progresin e sektorit. Kompania do të bëjë gati listën e objektivave të shpim-kërkimit në bllokun e “Velçës” brenda 2 muajve. Ndër të tjera, kompania është shprehur e gatshme të investojë edhe më tej në Shqipëri, pasi vlerëson se vendi ka një perspektivë mjaft pozitive. Marrëveshja e sapo nënshkruar përfshin…
Read More
Sektori energjike shqiptare drejt “çlirimit” nga dominimi publik, Dr. Lorenc Gordani, 25 Mars 2017

Sektori energjike shqiptare drejt “çlirimit” nga dominimi publik, Dr. Lorenc Gordani, 25 Mars 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
Energjia elektrike renditet burimi i dytë energjetik më i rëndësishëm në vend pas naftës dhe nën-produkteve të saj, me rreth 24% të energjisë së prodhuar në vend. Sistemi elektroenergjetik tradicionalisht nen domenin publik, ka ardhur duke u “çliruar” qe pas vitit 2006 si rrjedhojë e kocensioneve dhe privatizimeve në sektor. Aktualisht Shteti Shqiptar zotëronte dhe administron Korporatën Elektroenergjetike Shqiptare (KESH), Operatorin e Sistemit të Transmetimit (OST) dhe Operatorin Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE). KESH-i ka qenë dhe vazhdon të jetë shoqëri e administruar dhe zotëruar 100% nga Shtetit Shqiptar që prej themelimit të tij. Me një kapacitet të instaluar prej 1,448 MW, ndërtuar në kaskadën e lumit Drin në veri, KESH gjeneroi rreth 76% të prodhimit të energjisë në vitin 2015 raportuar në 5,866 GWh. Prodhimi vendas i energjisë përbënte…
Read More