Transparenca dhe llogaridhënia në industrinë nxjerrëse në Shqipëri, ACERC, 27 Shkurt 2017

Transparenca dhe llogaridhënia në industrinë nxjerrëse në Shqipëri, ACERC, 27 Shkurt 2017

* Me kryesore, Aktivitetet, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
ACERC ne tryezën e rrumbullaket “Transparenca dhe llogaridhënia në industrinë nxjerrëse në Shqipëri”, Note për Shtyp, 27 Shkurt 2017 Sot, më datë 27 Shkurt 2017, në Hotel Socrat, Tiranë, u mbajte tryeza e rrumbullaket “Transparenca dhe llogaridhënia në industrinë nxjerrëse në Shqipëri”, organizuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në bashkëpunim me Sekretariatin Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Albania). Nga Dr. Lorenc Gordani, përfaqësues i ACERC-se ne fjalën e tij përgëzimet me te mira shkuan për organizimin për herë të parë te një tryeze me qellim për të rritur dialogun me shoqërinë civile mbi transparencën dhe për të forcuar bashkëpunimin mbi çështjet e energjisë. Mbi sa me sipër, ne sinteze te problematikave dhe çështjeve qe direkt mbulon ne punën e saj te përditshme ACERC-ja, u përcolle qe…
Read More