Albania according to the Economic Reform 2017-2019

Albania according to the Economic Reform 2017-2019

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
Development of the Energy Sector in Albania according to the Economic Reform Programme 2017-2019, by Dr Lorenc Gordani, 08th February 2017 Sektori i energjisë është një nga sektorët strategjikë dhe prioritet i qeverisë shqiptare duke pasur parasysh shumëllojshmërinë e burimeve të energjisë (uji, era, dielli, nafta, gazi, etj.) që vendi ynë posedon, të cilat deri më tani nuk janë shfrytëzuar plotësisht. Energjia ka potencial për të qenë një burim i qëndrueshëm i rritjes për vendin nga periudha afatshkurtër dhe deri tek ajo afatmesme dhe afatgjatë. Ajo gjithashtu ka potencialin e rritjes së vlerës së energjisë së prodhuar në vendin tonë dhe uljen e importeve të energjisë. Reforma në sektorin e energjisë është në progres të shpejtë duke përfshirë edhe liberalizmin e tregut të energjisë në përputhje me kërkesat dhe objektivat…
Read More