Transparenca dhe llogaridhënia në industrinë nxjerrëse në Shqipëri, ACERC, 27 Shkurt 2017

Transparenca dhe llogaridhënia në industrinë nxjerrëse në Shqipëri, ACERC, 27 Shkurt 2017

* Me kryesore, Aktivitetet, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
ACERC ne tryezën e rrumbullaket “Transparenca dhe llogaridhënia në industrinë nxjerrëse në Shqipëri”, Note për Shtyp, 27 Shkurt 2017 Sot, më datë 27 Shkurt 2017, në Hotel Socrat, Tiranë, u mbajte tryeza e rrumbullaket “Transparenca dhe llogaridhënia në industrinë nxjerrëse në Shqipëri”, organizuar nga Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në bashkëpunim me Sekretariatin Nisma për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse (EITI Albania). Nga Dr. Lorenc Gordani, përfaqësues i ACERC-se ne fjalën e tij përgëzimet me te mira shkuan për organizimin për herë të parë te një tryeze me qellim për të rritur dialogun me shoqërinë civile mbi transparencën dhe për të forcuar bashkëpunimin mbi çështjet e energjisë. Mbi sa me sipër, ne sinteze te problematikave dhe çështjeve qe direkt mbulon ne punën e saj te përditshme ACERC-ja, u përcolle qe…
Read More
Albania according to the Economic Reform 2017-2019

Albania according to the Economic Reform 2017-2019

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
Development of the Energy Sector in Albania according to the Economic Reform Programme 2017-2019, by Dr Lorenc Gordani, 08th February 2017 Sektori i energjisë është një nga sektorët strategjikë dhe prioritet i qeverisë shqiptare duke pasur parasysh shumëllojshmërinë e burimeve të energjisë (uji, era, dielli, nafta, gazi, etj.) që vendi ynë posedon, të cilat deri më tani nuk janë shfrytëzuar plotësisht. Energjia ka potencial për të qenë një burim i qëndrueshëm i rritjes për vendin nga periudha afatshkurtër dhe deri tek ajo afatmesme dhe afatgjatë. Ajo gjithashtu ka potencialin e rritjes së vlerës së energjisë së prodhuar në vendin tonë dhe uljen e importeve të energjisë. Reforma në sektorin e energjisë është në progres të shpejtë duke përfshirë edhe liberalizmin e tregut të energjisë në përputhje me kërkesat dhe objektivat…
Read More