Buletini Elektronik

buletini, informacion, njohur

Dëshironi të keni informacionin me te fundit mbi zhvillimet me kryesore apo studime te thelluara, kurse trajnimi dhe aktivitete, apo kompanitë më të rëndësishme në tregun e energjisë elektrike dhe gazit natyror, si dhe mbi investimet e rinovueshme ne HEC, PV, biomase, EE, CO2, ndryshimet klimatike, karburantet dhe fusha të ngjashme, direkt në e-mailin tuaj?

Regjistrohu tani në buletinin e shërbimeve energjetike për kompanitë ESCo Adriatic!

[newsletter]