Kontrata mes KESH dhe OSHEE,  rishikim në funksion të tregut

Kontrata mes KESH dhe OSHEE, rishikim në funksion të tregut

Informim
Kontrata mes KESH dhe OSHEE,  katër drafte në konsultim, rishikim në funksion të tregut 15/03/2018 Enti Rregullator i Energjisë ka nxjerrë për konsultim katër modele kontratash që rregullojnë marrëdhënien që Korporata Elektroenergjetike Shqiptare dhe Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike kanë me njëri-tjetrin. Burime pranë kompanive thanë se këto korrigjime nuk sjellin ndryshime thelbësore në këtë marrëdhënie por janë në përshtatje të dinamikës  që ka pësuar tregu i energjisë nën efektin e modelit të ri. Për furnizimin që KESH do t’i sigurojë pranë OSHEE-së formula do të mbetet e njëjtë si edhe më parë ku fillimisht detyrues për prodhuesin kryesor në vend është sasia e energjisë që përcakton kontrata që për vitin 2018 është 3.95 milionë MWh. Kjo përllogaritje bëhet sipas parashikimeve mujore të OSHEE. Pas plotësimit të kërkesës që…
Read More