BERZH mbështet zhvillimin e kapaciteteve të energjisë diellore – Thirrje për ekipin konsultativ

BERZH mbështet zhvillimin e kapaciteteve të energjisë diellore – Thirrje për ekipin konsultativ

Informim
BERZH mbështet zhvillimin e kapaciteteve të energjisë diellore – Thirrje për ekipin konsultativ Në kuadër të marrëveshjes së nënshkruar në Maj 2017 mes Ministrisë së Energjisë dhe Bankës Europiane për Rindërtim dhe Zhvillim, kjo e fundit ka nisur procedurat për shërbimin konsultues në sektorin e energjisë diellore. Ekipi konsultativ, duhet të ketë në përbërje një sërë ekspertësh ligjorë, rregullatorë, teknikë dhe mjedisorë për të mbështetur qeverinë shqiptare në arritjen e objektivave parësore. Objektivat përfshijnë rishikimin e legjislacionit aktual dhe plotësimin e kuadrit rregullator dhe legjislacionit plotësues. Një tjetër objektiv i rëndësishëm është asistimi në zbatimin e një procesi konkurrues për prokurimin e impianteve fotovoltaike të kapaciteteve 50-100 MË në Shqipëri. Në fakt, vendosja e një sistemi tenderimi për projekte të tilla madhore të energjisë, është konsideruar si prioritet edhe nga…
Read More