RAB Enterprises – Një tjetër HEC i shtohet listës në MEI, nga Revista Monitor, me 22 Gusht 2017

RAB Enterprises – Një tjetër HEC i shtohet listës në MEI, nga Revista Monitor, me 22 Gusht 2017

Informim
Një tjetër HEC i shtohet listës, në MEI mbërrin kërkesa e RAB Enterprises, Revista Monitor, 22 Gusht 2017 Një tjetër kompani ka aplikuar pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë për ndërtimin e një hidrocentrali me fuqi të instaluar deri në 2 MW. Bëhet fjalë për kompaninë RAB Enterprises sh.p.k. e cila është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e cila ka në objekt të saj mes të tjerash prodhimin e energjisë duke përdorur energjinë e gjelbër si ujë, të lashtat e energjisë, burimet termike, burimeve gjeotermale, e erës, biogazit dhe fotovoltaike si dhe ndërtim, projektim hidrocentralesh studime te fizibilitetit, planit të bizneseve. Kompania ka aplikuar për ndërtimin e dy hidrocentraleve “Lumare 1 dhe 2”, me kapacitet prodhues deri në 2 MW, në pellgun ujëmbledhës të rezervuarve të Lumarës, Bashkia Mallakaster,…
Read More
Bilanci i energjisë, ulet prodhimi 20% rritet konsumi me 14%, Revista Monitor, 21 Gusht 2017

Bilanci i energjisë, ulet prodhimi 20% rritet konsumi me 14%, Revista Monitor, 21 Gusht 2017

Informim
Përkeqësohet bilanci i energjisë, ulet prodhimi 20% rritet konsumi me 14%, Revista Monitor, 21 Gusht 2017 Prodhimi i energjisë, po reflekton këtë vit përkeqësim të balancës për shkak të mungesës së reshjeve që kanë ulur prodhimin energjisë nën mesataren historike. Kjo vjen pas suficitit në raport me konsumin vitin e kaluar. Sipas të dhënave të Entit Rregullator të Energjisë (ERE), prodhimi i energjisë në katërmujorin e parë të vitit 2017 ka rënë me 20 për qind. Nga 2,6 mln MW/h që u prodhuan vitin e kaluar gjatë janar-prill 2016, në të njëjtën periudhë të këtij viti u prodhuan 2,1 milionë MW/h ose 537 MW/h më pak. Por situata është përkeqësuar edhe më shumë në katër mujorin e dytë pasi prodhimi i brendshëm është ulur edhe me tej nga rënia e…
Read More
KESH hap procedurat për importin, do përdorë huanë e BB, Revista Monitor, 21 Gusht 2017

KESH hap procedurat për importin, do përdorë huanë e BB, Revista Monitor, 21 Gusht 2017

Informim
KESH hap procedurat për importin në shtator, do përdorë huanë e BB, Revista Monitor, 21 Gusht 2017 Në shtator nuk do të jetë vetëm  Operatori i Sistemit të Shpërndarjes së Energjisë që do të sigurojë furnizimin me energji të vendit. Stafeta këtë herë duket se i ka kaluar Korporatës Elektroenergjitë Shqiptare e cila ka çelur procedurat për shprehje interesi nga palët që duan të marrin pjesë. KESH bën me dije se kjo energji do të sigurohet përmes kredisë së Bankës Botërore prej 22.4 milionë euro e cila prej kohësh ishte në negocim për t’u përdorur si rezultat i situatës problematike hidrike në vend, por sasia e kredisë nuk do të përdoret e gjitha menjëherë. Kompanitë e interesuara duhet që të ofertojnë pranë KESH dhe ofertat e tyre duhet të jenë…
Read More