Licencat e gazit: për furnizim 1 milionë lekë, për tregtim 400 mijë lekë, Lorenc Rabeta/SCAN, 9 Gusht 2017

Licencat e gazit: për furnizim 1 milionë lekë, për tregtim 400 mijë lekë, Lorenc Rabeta/SCAN, 9 Gusht 2017

Informim
Licencat e gazit, caktohen çmimet – Lejet për furnizim 1 milionë lekë, për tregtim 400 mijë lekë, Lorenc Rabeta/SCAN, 09 Gusht 2017 Licencat për shpërndarje dhe furnizim të gazit natyror do të kushtojnë 1 milionë lekë, ndërsa licenca për tregtim do të kushtojë 400 mijë lekë. 1 milionë lekë do të kushtojnë edhe licencat për operim në hapësirat e depozitimit si dhe në impiantet e gazit natyror. Enti Rregullator i Energjisë ka miratuar procedurat e dhënies së licencave të operimit në sektorin e furnizimit me gaz, ku ka përcaktuar çmimet për çdo lloj licence, por edhe rastet kur kompanive u hiqet licenca. Rregullorja i jep të drejtë Entit Rregullator të Energjisë edhe nisjen e procedurave të heqjes së licencave të operatorëve që nuk përmbushin kërkesat e përcaktuara me ligj. Ndërkaq,…
Read More
Shoqëria RTS investon 2.4 M/Eur ne energjisë diellore pranë Bilishtit, SCAN, 09 Gusht 2017

Shoqëria RTS investon 2.4 M/Eur ne energjisë diellore pranë Bilishtit, SCAN, 09 Gusht 2017

Informim
Impiant i energjisë diellore pranë Bilishtit – Shoqëria RTS kërkon të investojë 2.4 milionë euro, SCAN, 09 Gusht 2017 Pas ditë pas përcaktimit zyrtar nga ana e Entit Rregullator të Energjisë të çmimeve për kontraktuesit e ndërtimit të impianteve të energjisë diellore apo nga era, pranë Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë ka ardhur një tjetër shprehje interesi për të ndërtuar impiante të tilla. Bëhet fjalë për një aplikim për ndërtimin e një parku fotovoltaik me kapacitet 2 MW në zonën e quajtur “Tren-Bilisht” në Korçë. Shoqëria “RTS” Sh.P.K. ka aplikuar pranë MEI për pajisjen me autorizim paraprak për ndërtimin e parkut të shtirë në një sipërfaqe prej 63,915 m2. Investimi parashikohet të kushtojë rreth 2.4 milionë euro dhe në rast miratimi, çmimi me të cilin do të blihet energjia elektrike…
Read More