KESH jep 26.2 mln lekë për “rrjedhjet nga agregati nr 2”, Entela Barjamaj/SCAN, 9 Gusht 2017

KESH jep 26.2 mln lekë për “rrjedhjet nga agregati nr 2”, Entela Barjamaj/SCAN, 9 Gusht 2017

Informim
Riparime në HEC Fierzë – KESH jep 26.2 mln lekë për “rrjedhjet e bitumit nga agregati nr 2”, Entela Barjamaj/SCAN, 9 Gusht 2017 Në HEC Fierzë ka nevojë për ndërhyrje dhe riparime në agregatin nr. 2. Sipas të dhënave të KESH sh.a duhet që të bëhet një ndërhyrje për riparimin e rrjedhjeve të materialit bituminoz nga pjesa e jashtme e dhomës spirale tek agregati nr. 2 dhe zëvendësimi i tij. Për këtë qëllim KESH ka hapur një tender në vlerën e 26.2 milionë lekë pa TVSH. Subjekti që do të shpallet fitues duhet që brenda 24 javëve të përcaktojë gjendjen aktuale tek secili agregat si dhe të marrë të gjitha masat për rregullimin dhe përmirësimin e situatës së tyre. Gjatë viteve të shfrytëzimit të HEC Fierzë, janë kryer ndërhyrje në…
Read More
Analiza e Industrisë: Në minierën e Munellës janë 4 tonë rezerva ar, Revista Monitor, 9 Korrik 2017

Analiza e Industrisë: Në minierën e Munellës janë 4 tonë rezerva ar, Revista Monitor, 9 Korrik 2017

Informim
Analiza e Industrisë: Në minierën e Munellës janë 4 tonë rezerva ar, Revista Monitor, 9 Korrik 2017 Nëntoka shqiptare është e pasur me minerale, sidomos bakër në të cilin ka edhe një sasi ari. Sasia e arit është më e përqendruar në minierën e bakrit të Munellës, ku sipas një analize që ka bërë së fundmi Ministria e Industrisë dhe Energjetikës, në 1 ton bakër gjenden 4 gramë ar. “Miniera polimetalore e Munellës ka pasur një shpërndarje mineralogjike të tillë ku një trup prej rreth 1 milion ton mineral ka pasur cilësi shumë të lartë si: bakër mesatar 4–5%, zink mesatar 3% dhe ari 4 gramë/ton, argjendi 65 gramë/ton krahas elementeve të tjerë si Selen, Stibium etj.”, pohon dikasteri i Gjiknurit. Sipas përllogaritjeve, rezerva e arit në këtë miniere është…
Read More
Thatësirat do të ulin me 20% prodhimin e energjisë nga HEC-et, Revista Monitor, 07 Gusht 2017

Thatësirat do të ulin me 20% prodhimin e energjisë nga HEC-et, Revista Monitor, 07 Gusht 2017

Informim
Ekspertët e ujërave japin alarmin: Thatësirat do të ulin me 20% prodhimin e energjisë nga HEC-et, Revista Monitor, 07 Gusht 2017 Deri në 2050, prodhimi i energjisë nga hidrocentralet e mëdha dhe të vogla në Shqipëri pritet të bjerë me rreth përkatësisht, 15% dhe 20%, për shkak të rënies me 20% të shirave në stinën e verës deri në vitin 2050. Alarmin e dha Ministria e Bujqësisë në draft-strategjinë për menaxhimin e integruar të burimeve ujore. Strategjia e cila aktualisht është në proces diskutimi, ka marrë në konsideratë të dhëna të mëparshme nga Banka Botërore. Ekspertët shqiptarë të ujërave lajmërojnë se, prodhimi i energjisë nga hidrocentralet e mëdha është i lidhur me rënien e shirave dhe mbushjes me ujë të rezervuarëve furnizues, ndërsa prodhimi i energjisë nga hidrocentralet e vogla…
Read More