Administrativja pezullon auditimin e KLSH-së për Albpetrolin, Shqiptarja.com, 25 Korrik 2017

Administrativja pezullon auditimin e KLSH-së për Albpetrolin, Shqiptarja.com, 25 Korrik 2017

Informim
Administrativja pezullon auditimin e KLSH-së për Albpetrolin, Shqiptarja.com, 25 Korrik 2017 Gjykata e Shkallës së Parë Administrative urdhëroi pezullimin e auditimit të KLSH për ndërmarrjen shtetërore Albpetrol. Prej një muaj KLSH ka nisur auditin në Albpetrol. Inspektorët e KLSH u penguan që të kontrollonin në kompani nga administratori Endri Puka. Albpetrol i është drejtur Gjykatës Administrative për marrjen e masës të pezullimit të përkohshëm të veprimtarisë për auditimin në KLSH. Argumentat që ngre Alpetrol në Gjykatë janë se në muajin shtator kompania do nis procedurat e privatizimit. Sipas Alpetrol, prania e audituesve të KLSH dhe përpilimi i raporteve me shkelje nga ana e KLSH, do të sjellë prishjen e imazhit të kompanisë Alpetrol dhe rrezikimin e dështimit të privatizimit të kësaj kompanie. Ndërsa KLSH ka pretenduar në sallën e gjykimit…
Read More
ERE licencon katër operatorë për prodhimin, Botuar Revista Monitor, me 25 Korrik 2017

ERE licencon katër operatorë për prodhimin, Botuar Revista Monitor, me 25 Korrik 2017

Informim
ERE licencon katër operatorë, AYEN modifikon licencën, Valamara merr “ok” për prodhimin, Revista Monitor, 25 Korrik 2017 Enti Rregullator i Energjisë(ERE)  ka miratuar katër licenca të reja për energjinë, mes të cilave njëra është modifikim i një licence ekzistuese, dy për prodhim energjie dhe një tjetër për tregtim. Sipas vendimeve rezulton që turqit e Ayen AS Energy kanë kërkuar që licenca e tyre të modifikohet për shkak të ndryshimit të fuqisë së instaluar si dhe kontratës koncesioneve me qeverinë. Fillimisht turqve iu dhanë me koncesion HEC-et “Gojan”, “Gjegjan”, “Peshqesh” dhe “Fangu” por nga kontrata fillestare janë hequr HEC-et : “Gojan” dhe “Gjegjan” dhe është shtuar HEC-i i ri “Ura Fanit.” Ndryshimi i kontratës koncesionare u bë me kërkesë të kompanisë e cila gjatë hartimit të projekt-zbatimit i rezultoi si zgjidhje…
Read More