Prodhimi i energjisë drejt burimeve te rinovueshme diellore, Dr. Lorenc Gordani, 31 Maj 2017

Prodhimi i energjisë drejt burimeve te rinovueshme diellore, Dr. Lorenc Gordani, 31 Maj 2017

* Me kryesore, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Prodhimi i energjisë drejt burimeve te rinovueshme diellore e eolike, Dr. Lorenc Gordani, 31 Maj 2017 Furnizimi me energji elektrike në Shqipëri është i bazuar ekskluzivisht në burimet hidrike me 100% të kapacitetit total të prodhimit të energjisë elektrike të vendit. Në vitin 2014, pjesa e rinovueshme në konsumin final bruto të Energjisë (GFEC) arriti në 33.1%. Megjithatë, pa një skemë të përmirësuar mbështetje, vendi do të ndeshet në vështirësi për të përmbushur objektivin e saj 2020 prej 38% në përputhje me Planin Kombëtar të Burimeve të Rinovueshme të Energjisë. Për sa i takon burimeve te tjera të rinovueshme, deri në fund të vitit 2015 në Shqipëri, ka pasur vetëm 1 MW në pik impiant diellor PV (PhotoVoltaik) të lidhur në rrjet dhe asnjë impiant Eolik me erë. Aktualisht, për…
Read More