Bashke me HEC-et vërshojnë projektet e mëdha për parqe fotovoltaik, Revista Monitor, 24 Maj 2017

Bashke me HEC-et vërshojnë projektet e mëdha për parqe fotovoltaik, Revista Monitor, 24 Maj 2017

Informim
Bashke me HEC-et vërshojnë lejet për energji diellore, park fotovoltaik në Lushnjë me vlerë 1 mln euro, Revista Monitor, 24 Maj 2017 Ministria e Energjisë është në një fazë intensive të dhënies së lejeve për ndërtime HEC-esh dhe parqesh energjie diellore që prodhojnë me kapacitet 2 MW. Burimet zyrtare njoftuan se shoqëria AEE sh.p.k., ka shprehur interesin dhe ka paraqitur pranë Ministrisë, aplikimin për ndërtimin e një parku fotovoltaik për prodhimin e energjisë nga burime të rinovueshme, me kapacitet 2 MW, në zonën Plug, Bashkia e Lushnjës. Shoqëria AEE ka aplikuar për pajisjen me autorizim paraprak të projektit në një sipërfaqe rreth 2 hektarë, ku kapaciteti i instaluar do të jetë 2 MW, me një vlerë investimi rreth 1 milion euro. Prodhimi i energjisë prej ujit, diellit dhe erës po…
Read More
ERE rezon ankimin lidhur me tarifën e vjetër te OST-se, Nertila Maho/SCAN, 23 Maj 2017

ERE rezon ankimin lidhur me tarifën e vjetër te OST-se, Nertila Maho/SCAN, 23 Maj 2017

Informim
OST ankimon çmimin – ERE lë në fuqi tarifën e vjetër, do monitorojë pagesat, Nertila Maho/SCAN, 23 Maj 2017 Operatori i Sistemit të Transmetimit ka ankimuar vendimin numër 52 të Entit Rregullator të Energjisë lidhur me çmimin që aplikohet nga kompania për shërbimin e saj. Në një kërkesë paraqitur në ERE, OST argumenton se nuk ka të ardhura të mjaftueshme për t’ju përgjigjur shlyerjes së detyrimeve që ka për kreditë e marra dhe  investimet e nevojshme. Por Enti pas një analize të bërë së fundmi në mbledhjen e kësaj të marte vendosi se OST ka gjithë mundësitë për likujditet, mjaft që të arkëtojë detyrimet që i ka Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike. Për ta pasur këtë raport sa më të drejtë mes dy operatorëve dhe të kemi arkëtim të…
Read More