ERE refuzon licencimin e 2 operatorëve, miraton 5 të tjera, Nertila Maho/SCAN, 19 Maj 2017

ERE refuzon licencimin e 2 operatorëve, miraton 5 të tjera, Nertila Maho/SCAN, 19 Maj 2017

Informim
Licencimi i operatorëve – ERE refuzon 2 aplikime, miraton 5 të tjera, Nertila Maho/SCAN, 19 Maj 2017 Tregut të energjisë po i shtohen çdo ditë aktorë të rinj që licencohen nga ana e Entit Rregullator të Energjisë. Vetëm gjatë muajit maj janë regjistruar një seri procedurash në lidhje me licencimet. Referuar vendimeve të marra së fundmi ERE ka vendosur të licencojë me një afat 5 vjeçar kompaninë Alb Energy në aktivitetin e tregtimit të energjisë, po kështu kompaninë CGC SH.P.k në aktivitetin e tregtimit të gazit natyror. Danske commodities Albania  sh.p.k ka përfituar rinovim të licencës me një vendim të 11 majit. Paralelisht me kompanitë që e kanë mbyllur procesin janë të paktën tre të tjera që kanë kaluar fazën e parë të shqyrtimit të dokumentacionit dhe për të cilat…
Read More