Prodhimi i energjisë drejt burimeve te rinovueshme diellore, Dr. Lorenc Gordani, 31 Maj 2017

Prodhimi i energjisë drejt burimeve te rinovueshme diellore, Dr. Lorenc Gordani, 31 Maj 2017

* Me kryesore, Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
Prodhimi i energjisë drejt burimeve te rinovueshme diellore e eolike, Dr. Lorenc Gordani, 31 Maj 2017 Furnizimi me energji elektrike në Shqipëri është i bazuar ekskluzivisht në burimet hidrike me 100% të kapacitetit total të prodhimit të energjisë elektrike të vendit. Në vitin 2014, pjesa e rinovueshme në konsumin final bruto të Energjisë (GFEC) arriti në 33.1%. Megjithatë, pa një skemë të përmirësuar mbështetje, vendi do të ndeshet në vështirësi për të përmbushur objektivin e saj 2020 prej 38% në përputhje me Planin Kombëtar të Burimeve të Rinovueshme të Energjisë. Për sa i takon burimeve te tjera të rinovueshme, deri në fund të vitit 2015 në Shqipëri, ka pasur vetëm 1 MW në pik impiant diellor PV (PhotoVoltaik) të lidhur në rrjet dhe asnjë impiant Eolik me erë. Aktualisht, për…
Read More
MEI, nxit investimet e qëndrueshme nga energjia diellore, Dr. Lorenc Gordani, 30 Maj 2017

MEI, nxit investimet e qëndrueshme nga energjia diellore, Dr. Lorenc Gordani, 30 Maj 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Përfaqësim, Publikime
MEI, nxit investimet e qëndrueshme te gjenerimit te energjisë diellore, Dr. Lorenc Gordani, 30 Maj 2017 Sektori i Energjisë ka hyre tashme në një fazë intensive te ndërtimit te parqeve te energjie diellore me kapacitet deri ne 2 MW. Ndërsa janë bërë tashmë investimet e para në jug të vendit, Ministria e Energjisë, po shqyrton disa projekte të reja të parqeve që prodhojnë energji nga era dhe dielli. Shqipëria megjithëse një vend me 240-300 ditë diell në vit, nuk e ka të zhvilluar prodhimin e energjisë nga burimet e diellit. Për ketë me herët BERZH është përfshire ne një Memorandum Mirëkuptimi për nxitjen e investimeve të qëndrueshme për gjenerimin e energjisë diellore. Memorandum qe parashikon zhvillimin e projekteve në përputhje me praktikat më të mira ndërkombëtare. Për këto investime, qeveria…
Read More
Internship on Energy Efficiency, Creative Business Solutions 25th May 2017

Internship on Energy Efficiency, Creative Business Solutions 25th May 2017

Informim
Internship Opportunity for Energy Efficiency, Creative Business Solutions Albania, 25 May 2017 CBS Albania is seeking for a student with technical background or a graduate student in (environmental) engineering, interested in an internship in the field of Energy Efficiency. The intern will primarily be responsible for assisting with technological and business development efforts for the CBS Energy department in the Albanian market but may also provide support to the Agricultural and Financing Departments. He/she will gain exposure to market, financial & technical analysis, business development efforts, and strategy deployment by working with international and governmental organization and direct customers. Start your career in CBS! For students looking to start a career and a unique experience, CBS Creative Business Solutions Albania invites you in the “CBS Internship Program”. Build your professional…
Read More
MEI, masa promovuese për zhvillimin e energjisë diellore, Dr. Lorenc Gordani, 28 Maj 2017

MEI, masa promovuese për zhvillimin e energjisë diellore, Dr. Lorenc Gordani, 28 Maj 2017

Artikuj, Hulumtimet, Informim, Publikime
MEI, masa promovuese për zhvillimin e energjisë diellore, Dr. Lorenc Gordani, 28 Maj 2017 Ministria e Energjisë është në një fazë intensive të dhënies së lejeve për ndërtime parqesh energjie diellore që prodhojnë me kapacitet 2 MW. Ndërsa janë bërë tashmë investimet e para në jug të vendit, Ministria e Energjisë ka në proces aprovimi disa projekte të reja të parqeve që prodhojnë energji nga era dhe dielli. Për këto investime, qeveria do te garantoj blerjen e energjisë. Kështu, janë te shumta kompanitë qe kane shprehur interes duke aplikuar për pajisjen me autorizim paraprak të projekteve, me një vlerë investimi disa milion euro, ku kapaciteti i instaluar do të jetë deri ne 2 MW. Shqipëria si një vend 240-300 ditë diell në vit, nuk e ka të zhvilluar prodhimin e…
Read More
Hidrocentrali me konçesion. Hapet tenderi për projektin e Kalivaçit, Top Channel, 27 Maj 2017

Hidrocentrali me konçesion. Hapet tenderi për projektin e Kalivaçit, Top Channel, 27 Maj 2017

Informim
Hidrocentrali me konçesion. Hapet tenderi për projektin e Kalivaçit, Top Channel, 27 Maj 2017 [embed]https://www.youtube.com/watch?v=M_Faxk1aIY8[/embed] Pas prishjes së kontratës me shoqërinë italiane “Hidro SRL”, qeveria ka rihapur tenderin për dhënien me konçesion të hidrocentralit të Kalivaçit. Ministria e Energjisë ka publikuar në Agjencinë e Prokurimit thirrjen zyrtare për oferta për ndërtimin e hidrocentralit në lumin e Vjosës. Sipas dokumentave, afati përfundimtar i dorëzimit të ofertave është data 18 korrik. Fituesi do të përzgjidhet sipas 6 kritereve, që janë vlera e tarifës konçesionare, ndikimi mjedisor, fuqia e instaluar, afati i ndërtimit, skema e lidhjes së hidrocentralit në rrjet dhe vlerësimi për vlerën ekzistuese të punimeve. Por për të marrë pjesë në tender kompanitë duhet të plotësojnë disa kushte. Së pari, xhiroja që ato kanë realizuar dy vitet e fundit, pra 2015…
Read More
EuroElektra – Smart Solution, Video EuroElektra published on 24th May, 2017

EuroElektra – Smart Solution, Video EuroElektra published on 24th May, 2017

Aktivitetet, Artikuj, Informim, Përfaqësim
EuroElektra - Smart Solution, Video EuroElektra published on 24th May, 2017 [embed]https://www.youtube.com/watch?v=FMRXjmcjEV0[/embed] EuroElektra Sh.p.k është kompani distributore e markave ndërkombëtare në sektorin elektrik e themeluar në qershor të vitit 2008, frymëzuar nga kërkesa e tregut për produkte dhe shërbim cilësor dhe nxitur nga dëshira për të ofruar më të mirën bazuar në faktorët e barasvlershëm: Produkt – Cilësi – Çmim. [the-post-grid id="3897" title="Most Read"]
Read More
Ministria e Energjisë hap tenderin për koncesionin e Kalivaçit, Nertila Maho/SCAN, 26 Maj 2017

Ministria e Energjisë hap tenderin për koncesionin e Kalivaçit, Nertila Maho/SCAN, 26 Maj 2017

* Me kryesore, Artikuj
 “Rikthehet” Kalivaçi – Ministria e Energjisë pret oferta për koncesionin, Nertila Maho/SCAN, 26 Maj 2017 Një nga kontratat më të lakuara të koncesioneve të hidrocentraleve, ajo e Kalivaçit, është rikthyer sërish në vëmendje. Këtë herë për faktin se Ministria e Energjisë dhe Industrisë ka shpallur tenderin duke pritur oferta për ndërtimin e hidrocentralit që ka 20 vjet që zvarritet. Në dokumentet e tenderit specifikohet pjesa ku mendohet të ngrihet hidrocentrali që përkon me rrjedhën e poshtme të Lumit Vjosë në kuotat a 113 metër mbi nivelin e detit deri në kuotën 73 metra mbi nivelin e detit. Për të arritur në këtë drejtim përdoret autostrada Levan – Tepelene duke u kthyer djathtas në vendin e quajtur Krahez rreth 10 kilometra. Periudha e shfrytëzimit të hidrocentralit do të jetë për një…
Read More
Gjergj Simaku: Nxisim prodhimin e energjisë nga dielli dhe era, ABC News, 25 maj 2017

Gjergj Simaku: Nxisim prodhimin e energjisë nga dielli dhe era, ABC News, 25 maj 2017

Informim
Gjergj Simaku: Nxisim prodhimin e energjisë nga dielli dhe era, ABC News, 25 maj 2017 [embed]https://www.youtube.com/watch?v=GbGogz3kxDA[/embed] Ndërsa janë bërë tashmë investimet e para në jug të vendit, Ministria e Energjise ka në proces aprovimi disa projekte të reja të parqeve që prodhojnë energji nga era dhe dielli. Për këto investime, qeveria garanton blerjen e energjisë. [the-post-grid id="3897" title="Most Read"]
Read More
Rrugët – Qeveria në kërkim të “armatës” me konsulentë, Nertila Maho/SCAN, 25 Maj 2017

Rrugët – Qeveria në kërkim të “armatës” me konsulentë, Nertila Maho/SCAN, 25 Maj 2017

Informim
Rrugët, projekti me BB – Qeveria në kërkim të “armatës” me konsulentë, Nertila Maho/SCAN, 25 Maj 2017 Qeveria ka kaluar në fazën e përzgjedhjes së konsulentëve për projektin e rrugëve që ka me Bankën Botërore. Në muajt e parë të këtij viti u dhanë kontratat sipas modelit të mirëmbajtjes bazuar në rezultate ndërkohë që Autoriteti Rrugor Shqiptar po kërkon një armatë me konsulentë. Së pari një ekspert teknik të huaj dhe së dyti një kompani konsulente me detyra të ndara. Kështu eksperti do të angazhohet në monitorimin e 4 kontratave për 1335 kilometra rrugë. Do ti ofrojë suport grupit të menaxhimit të projektit, do të trajnojë stafin e Autoritetit për të dhënat që akumulohen mbi rrjetin rrugor dhe situatën, do të vlerësojë zbatimin e kontratave nga kompanitë private do të…
Read More
Samiti i Triestes – Rritje e investimeve dhe hapja e vende, Entela Barjamaj/SCAN, 25 Maj 2017

Samiti i Triestes – Rritje e investimeve dhe hapja e vende, Entela Barjamaj/SCAN, 25 Maj 2017

Informim
Qëllimi i Samitit të Triestes – Rritja e investimeve dhe hapja e 80 mijë vende pune deri në 2025, Entela Barjamaj/SCAN, 25 Maj 2017 Ministri Bushati mori pjesë në takimin përgatitor të Samitit të Ballkanit Perëndimor, i cili do të mbahet në Trieste më 12 korrik të këtij viti. Samiti i Triestes ka si qëllim që të afrojë më tej vendet e rajonit me Bashkimin Europian, përmes konkretizimit të angazhimeve të marra në Samitet e mëparshme, sidomos për sa i përket projekteve infrastrukturore dhe energjetike, por edhe duke skicuar instrumente të reja për zhvillimin ekonomik të rajonit. “Është e nevojshme që të gjitha vendet pjesëmarrëse të kontribuojnë për të konsoliduar arritjet e Procesit të Berlinit si nga pikëpamja e dialogut politik ashtu edhe nga ajo e zbatimit të projekteve të…
Read More