Qeveria akordon 300 mijë euro për tu mbrojtur nga Albanianbeg e Becchettit, Revista Monitor, 27/04/2017

Qeveria akordon 300 mijë euro për tu mbrojtur nga Albanianbeg e Becchettit, Revista Monitor, 27/04/2017

Informim
Qeveria akordon 300 mijë euro për tu mbrojtur nga Albanianbeg e Becchettit, Revista Monitor, 27/04/2017 Faturat për përballjen e shtetit shqiptar më palët e treta në gjykatat ndërkombëtare të arbitrazhit po vijnë gjithnjë në rritje. Qeveria shqiptare me anë të një vendimi të posaçëm ka miratuar një fond prej 41 milionë lekësh (300 mijë euro) për studion avokatore që do të mbrojë shtetin shqiptare ndaj arbitrazhit ndërkombëtar kundër “Albaniabeg Ambient”, sh.p.k., M. Angelo Novelli dhe “Construzioni”, s.r.l. Me propozimin e ministrit të Mjedisit, qeveria ka vendosur që në buxhetin e miratuar për vitin 2017 të bëhet rishpërndarja e fondeve ndërmjet Ministrisë së Mjedisit dhe Ministrisë së Financave. Ministrisë së Mjedisit t’i shtohet fondi për shpenzime korrente, në masën 41 000 000 (dyzet e një milionë) lekë, në programin “Mbrojtja e…
Read More
HEC-e dhe parqe fotovoltaikë – Pesë kërkesa të reja në MEI, ja vlera e investimit, Nertila Maho/SCAN, 28/04/2017

HEC-e dhe parqe fotovoltaikë – Pesë kërkesa të reja në MEI, ja vlera e investimit, Nertila Maho/SCAN, 28/04/2017

Informim
HEC-e dhe parqe fotovoltaikë - Pesë kërkesa të reja në MEI, ja vlera e investimit, Nertila Maho/SCAN, 28/04/2017 Pesë kërkesa të reja janë dorëzuar në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë për burime të reja energjie mes të cilave tre hidrocentrale dhe dy parqe fotovoltaikë. Të gjitha kërkesat kanë kapacitet prodhues të parashikuar nën 2 megavat, duke u trajtuar jashtë koncesioneve tipike, por me legjislacionin e ri të miratuar në fund të vitit 2015. Për hidrocentralet kërkesa e parë vjen nga kompania Gega G sh.p.k e cila ka aplikuar për hidrocentralin “Prevalli” në përroin e Zallit të Kostenjës, degë e Zallit të Lunikut me derdhje në lumin Shkumbin, Bashkia Librazhd, Qarku Elbasan. Aplikimi i dytë është bërë për hidrocentralin “Bletëza” nga shoqëria Claubel sh.p.k në lumin Devoll, degë e lumit Seman,…
Read More