Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 24 Prill 2017

Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 24 Prill 2017

Informim
Prokurimet Publike ne Sektorin Energjetikë me 24 Prill 2017 Objekti i tenderit: Zgjerimi i rrjetit te ndriçimit publik rrugor Më shumë Info Autoriteti Kontraktues: Bashkia Gjirokastër  | Data e hapjes: 24-04-2017 Ora : 08:00  | Data e mbylljes: 04-05-2017 Ora : 09:00  | Numri i referencës: REF-08169-04-21-2017  | Fondi limit: 4,165,856.00 Lekë  | Me lote: Jo  | Anulluar: Jo  |  Pezulluar: Jo Objekti i tenderit: Blerje karburant per vitin 2017 Më shumë Info Autoriteti Kontraktues: Komisioni Qendror i Zgjedhjeve  | Data e hapjes: 25-04-2017 Ora : 09:00  | Data e mbylljes: 04-05-2017 Ora : 13:00  | Numri i referencës: REF-08346-04-24-2017  | Fondi limit: 2,851,576.00 Lekë  | Me lote: Jo  | Anulluar: Jo  |  Pezulluar: Jo Objekti i tenderit: Blerje Karburanti për Mjetet motorrike dhe ngrohjen e shkollave të e Bashkisë…
Read More
Solar Power is Smart Power by EuroElektra, Ecs Adriatic, 23 Prill 2017

Solar Power is Smart Power by EuroElektra, Ecs Adriatic, 23 Prill 2017

Informim, Përfaqësim
Solar Power is Smart Power by EuroElektra, Ecs Adriatic, 23 Prill 2017 [huge_it_slider id="4"] Ligji i ri i energjive te rinovueshme tashme parashikon se konsumatorët mund jo vetëm te prodhojnë energji për nevojat e tyre por edhe t’ia shesin kompanisë së shpërndarjes, sasinë e tepërt të energjisë që nuk arrijnë ta konsumojnë. Kështu, bizneset por dhe familjet që për shembull do të instalojnë panele diellore, tani mund të shndërrohen edhe në prodhues energjie. Për ketë OSSH-ja siguron lidhjen në rrjetin e shpërndarjes të gjithë palëve të interesuara. EuroElektra ka lancuar instalimin e projekteve te vogla të energjisë së rinovueshme. Çdo shoqëri e vogël ose e mesme apo një klient familjar mund të instalojë një kapacitet total deri në 500 kW për prodhimin e energjisë elektrike nga era ose dielli për…
Read More
Kostot nga projektet e dështuara të energjisë, Revista Monitor, 23/04/2017

Kostot nga projektet e dështuara të energjisë, Revista Monitor, 23/04/2017

Informim
Kostot nga projektet e dështuara të energjisë, Revista Monitor, 23/04/2017 Qeveria shqiptare po shlyen borxhin 130 milionë euro që ka marrë për ndërtimin e TEC-it të Vlorës, i cili nuk u vu kurrë në punë, për shkak të një defekti në procesin e ndërtimit. Gjithashtu tani ka nisur të paguajë kredinë 35 milionë euro me gjithë interesa që ka marrë për ndërtimin e linjës së interkonjeksionit Shqipëri-Kosovë. Kësaj kostoje të drejtpërdrejtë në xhepat e shqiptarëve i shtohet edhe rendimenti i munguar i këtyre dy investimeve madhore të periudhës së tranzicionit. Saga në të cilën ka kaluar ndërtimi i termocentralit të ri të Vlorës nuk mbaron me dështimin e projektit që kushtoi 129 milionë dollarë, për të kontribuar me 8% në konsumin e energjisë, por me perspektivën e paqartë të rivënies…
Read More