OST sh.a. antarësohet me të drejta të plota në ENTSO-E, OST, 31/03/2017

OST sh.a. antarësohet me të drejta të plota në ENTSO-E, OST, 31/03/2017

Artikuj, Informim
E mbledhur në Bruksel më 30 mars 2017 Asambleja e ENTSO-E votoi pozitivisht për anëtarësimin me të drejta të plota të OST në organizatë. ENTSO-E tashmë shtrihet në 36 vende. OST është e lidhur sinkron me TSO-të e Evropës Kontinentale, por tashmë është çertifikuar si një TSO e pavarur në të njëjtën mënyrë si TSO-të e BE-së. OST plotëson kështu të gjitha kushtet për t’u bërë një anëtare me të drejta të plota e ENTSO-E. “Ne mirëpresim OST-në familjen evropiane të TSO-ve. Ky është një hap pozitiv për bashkëpunimin rajonal në Evropën Juglindore duke i dhënë konsumatorëve akses në çmime me të drejta, mundësi më të shumta zgjedhje dhe siguri furnizimi më të madhe. ENTSO-E është e lumtur që OST i bashkohet për të punuar në këtë axhendë”, komentoi Laurent…
Read More