“Albanian Green Energy Forum”, bashkëpunimi i radhës Shqipëri-Britani, Gazeta Shqip me 04 Maj 2017

“Albanian Green Energy Forum”, bashkëpunimi i radhës Shqipëri-Britani, Gazeta Shqip me 04 Maj 2017

Informacion
“Albanian Green Energy Forum”, bashkëpunimi i radhës Shqipëri-Britani, Gazeta Shqip me 04 Maj 2017 Dhoma Shqiptaro-Britanike të Tregtisë dhe Industrisë, ambasada e RSH në Londër, me mbështetjen e Lord Watson of Richmond CBE, si dhe të një sërë kompanish prestigjioze britanike në Mbretërinë e Bashkuar, organizuan “Albanian Green Energy Forum”. Ndër panelistët kryesorë ishte z.Gëzim Musabelliu–Zëvendësministër i Energjisë dhe Industrisë të Republikës së Shqipërisë, si dhe përfaqësues analistë të kompanive eksperte në fushën e energjetikës, të studiove të ndryshme ligjore, që operojnë si në Shqipëri, ashtu edhe në MB, por jo vetëm. Qëllimi i Forumit ishte njohja me realitetin dhe mundësitë e shumta, që aktualisht Shqipëria ofron për bashkëpunim dhe investime në fushën e energjetikës, veçanërisht në sektorin e ashtuquajtur të energjisë së rinovueshme (green energy). Pjesëmarrës në Forum ishin një…
Read More
Obstacles to be addressed to increase hydropower in Albania by Dr Lorenc Gordani on 06th May 2017

Obstacles to be addressed to increase hydropower in Albania by Dr Lorenc Gordani on 06th May 2017

Article, Informacion, Publications, Representation, Researches
Obstacles to be addressed to increase hydropower in Albania by Dr Lorenc Gordani on 06th May 2017 Albania, is among the Western Balkans country with the largest remaining hydro potential. With above 1,800 MW of installed hydropower capacity, according to an overall estimate the country could increase its current hydropower generation capacity between 250% to 300%. According to the data of the Ministry of Energy and Industry, in the period 2005-2015 the Albanian government has signed total of 184 concession contracts for the construction of 505 HPPs with total generation capacity of about 2,200 MW and with a forecast investment of around 3 bln €. Up to September 2015, 114 plants with 280 MW capacity have already enter in operation, and 38 plants with capacity of 511 MW – including…
Read More