TAP “bëhet” shqiptar, krijohet ndërmarrja për shpërndarjen e gazit, Top Channel, 29/03/2017

TAP “bëhet” shqiptar, krijohet ndërmarrja për shpërndarjen e gazit, Top Channel, 29/03/2017

Article, Informacion
[embed]https://www.youtube.com/watch?v=OSdaVdW_zEw[/embed] Shteti shqiptar do të përfitojë një tarifë fikse nga konsorciumi TAP për mirëmbajtjen e tubacionit të gazit në territorin shqiptar. Mirëmbajtja e gazsjellësit do të kryhet nga kompania më e re publike e transmetimit dhe shpërndarjes së gazit, që sapo është krijuar duke u ndarë nga Albpetrol.  “Ne kemi filluar hapat e para të negociatave me TAP-in dhe kjo do të jetë një e ardhur shtesë që garanton të ardhura për shtetin shqiptar përsa i përket transmetimit të gazit përmes tubacionit të TAP-it në Shqipëri”, deklaron Klodian Gradeci, administrator i ALBGAZ.  Administratori i ALBGAZ thotë se ka disa kompani ndërkombëtare që kanë shprehur interes për të investuar në ngritjen e rrjetit të shpërndarjes së gazit në Shqipëri. Projektet prioritare janë lidhja me gazsjellësin Jonian-Adriatik, ndërtimi i tubacionit që do…
Read More
Energy Community Gas Action Group agrees on targeted measures to boost establishment of functioning gas markets and their integration in the Energy Community Region, ECS 29 Mar 2017

Energy Community Gas Action Group agrees on targeted measures to boost establishment of functioning gas markets and their integration in the Energy Community Region, ECS 29 Mar 2017

Article, Informacion, Publications
Yesterday, the Energy Community Gas Action Group welcomed a draft strategy for establishing functioning gas markets in the Energy Community and fostering pan-European gas market integration. The strategy - “Energy Community Gas Action 2020” - prepared by the Secretariat, outlines legal, market and infrastructure measures in order to help overcome shortcomings of the present gas infrastructure connectivity and market structures and attain more liquidity, competition, diversification and security of supply in the Energy Community region. The Group agreed to form working groups to steer the implementation of the measures. Before kicking off the activities, members of the Group were invited to submit additional proposals and comments within two weeks.  The Energy Community Gas Action Group consists of representatives of national regulatory authorities, transmission system operators and other relevant stakeholders of…
Read More