Alternativa Mjedisore e HEC-eve të Vegjël
About the Book

Alternativa Mjedisore e HEC-eve të Vegjël

Studim alternativ për ndikimin social, ekonomik dhe mjedisor të HEC-eve të vegjël në rrjedhjet ujore në Shqipëri.
Tiranë, Shtator 2015

Publikuar nga: Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) ‐ Shqipëri

Studim Alternativa mjedisore e HEC-eve të vegjël është hartuar nga një ekip ekspertësh të përbërë nga:
Prof. Spase Shumka – ekspert për biodiversitetin,
Artan Leskoviku – ekspert i çështjeve të energjisë,
Besart Buzi – ekspert për legjislacionin e koncesioneve të HEC-eve,
M.A Elton Qëndro – ekspert për qeverisjen mjedisore dhe institucionale,
Elvis Cela – ekspert komunikimi dhe
Valbona Mazreku – eksperte për pjesëmarrjen publike,
Dhe me kontributin e: Rrezearta Ago dhe Besmir Beja që ndihmuan në finalizimin e studimit.

Details
Author:
Genre: Energy
Tag: Recommended Books
Publisher: Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) ‐ Shqipëri
Publication Year: 2015
Format: Pdf
Rating:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."